برای حذف ردیف های تکراری در پایتون از کد زیر استفاده کنید

df.drop_duplicates(subset ="text",
           keep = False, inplace = True)

.که در اینجا ردیف های تکراری بر اساس یک ستون حذف شدن

:حالا اگر میخواید ردیف های تکراری بر اساس دو تا ستون حذف شن، کافیه از کد زیر استفاده کنید

df.drop_duplicates(subset =["text","length"],
           keep = False, inplace = True)

.که در این صورت ، ردیف های تکراری براساس دو تا ستون حذف شدن

 • Post author:
 • Post category:fa / Python